Blue Bridge, Most, s.r.o.

spolehlivý partner vašeho digitálního světa

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení
2. Cenová politika
3. Objednávky
4. Platební podmínky
5. Dodací podmínky
6. Odstoupení od smlouvy
7. Záruční podmínky
8. Pozáruční servis
9. Způsob provedení reklamace
10. Všeobecná ustanovení
11. Závěrečná ustanovení


1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím (společností Blue Bridge, Most, s.r.o.) a kupujícím v oblasti prodeje zboží a služeb.

Prodávající
Blue Bridge, Most, s.r.o. Moskevská 1/14, 434 01, Most, IČO-47780614, DIČ-CZ47780614 zabývá se prodejem výpočetní techniky, příslušenství, software dalším prodejcům (dealerům) a koncovým uživatelům.

Kupující
Dealer (prodejce výpočetní techniky) má při zahájení obchodů povinnost předložit prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a právní subjektivitě (výpis z OR, kopii ŽL) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
Právní vztahy prodávajícího s dealerem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Koncový uživatel (firma, instituce nebo fyzická osoba) při zahájení obchodů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné k vyřízení objednávky, event. údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupujícímu nákupem produktů od prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem ani na šíření licencovaných programů dodávaných spolu s hardwarovými produkty nebo samostatně.

2. Cenová politika

Prodejce výpočetní techniky (dealer) je povinen doložit skutečnou aktivitu v oblasti obchodu s výpočetní technikou. Dealer má nárok na velkoobchodní ceny v kategoriích D1 a D2 na základě vyhodnocení předchozích odběrů.
D1 – standardní kategorie pro běžné obchody do 50.000 Kč bez DPH měsíčně
D2 – kategorie pro dealery se stabilními vyššími odběry nad 50.000 Kč bez DPH měsíčně
Přiřazení dealerských kategorií zákazníkům je aktualizováno průběžně.

Ceny se obecně řídí platným ceníkem, při větších odběrech je možné dohodnout individuální ceny.
Ceny uvedené na internetu obsahují Smluvní navýšení ceny (finanční příplatek na elektroodpad), při fakturaci je tato částka vyčíslena samostatně.

Koncový uživatel nakupuje za ceny EU, při objednávce přes internetový obchod poskytujeme další slevu. Školám a dalším neziskovým organizacím poskytujeme slevu dle dohody a objemu odběru.

3. Objednávky

Objednávat zboží je možno následujícími způsoby:

 • a) osobně
 • b) e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • c) pomocí internetového obchodu
 • d) faxem
 • e) telefonicky
 • f) IM komunikace

Doporučujeme provádět objednávky přes elektronický obchod nebo mailem s uvedením následujících údajů:

 • a) obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • b) IČO a DIČ (pokud je kupující registrován jako plátce DPH)
 • c) dodací adresu
 • d) kód a název zboží dle ceníku včetně počtu objednávaných kusů
 • e) jednotkovou cenu
 • f) způsob odebrání a dopravy

Je vhodné dále uvedení čísla objednávky atd. pro Vaši orientaci.

Prodávající objednávku potvrdí (e-mailem, faxem nebo telefonicky).

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Pokud se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn změnit pokud k tomu bude přinucen aktuální situací (změna ceny zboží u dodavatele, výrazná změna kursu Kč). Pokud cena v okamžiku dodání je nižší než cena v okamžiku objednání, může prodávající zboží prodat za tuto nižší cenu.

Přijaté objednávky jsou závazné a nelze je jednostranně zrušit. Po dohodě s obchodníkem prodávajícího lze objednávku zrušit se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 20% z ceny objednaného zboží, minimálně 200 Kč. U speciálních produktů na objednávku je storno poplatek určen individuálně.

4. Platební podmínky

Při prodeji je možno zvolit několik způsobů platby:

 • a) platba v hotovosti při nákupu
 • b) platba předem bankovním převodem
 • c) platba na dobírku
 • d) platba platební kartou v provozovně prodávajícího (pouze pro koncový prodej)
 • e) platba na fakturu s odloženou splatností (standardní splatnost 7 dní)
Další možnosti platby jsou řešeny individuálně.
Platbu na fakturu s odloženou lhůtou splatnosti je možná pouze pro stálé partnery prodávajícího a přidělení kreditu je v kompetenci obchodníka prodávajícího.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího, až do doby zaplacení celkové ceny zboží.

5. Dodací podmínky

Zboží lze odebrat jedním z následujících způsobů:

 • a) osobní odběr kdykoliv během otevírací doby obchodu prodávajícího (při platbě na fakturu bude zboží vydáno jen osobě k tomu pověřené, která se může jednoznačně identifikovat)
 • b) zaslání českou poštou obchodní balík (nebo služba objednaná zákazníkem) objednávky přijaté do 15h budou expedovánu ještě tentýž den (pokud je zboží skladem), kupující musí být na své dodací adrese následující den přítomen, jinak mu bude dopravné účtováno i při nedodání zboží; v případě dodání zboží na dobírku je kupující povinen sdělit kontaktní telefon
 • c) zaslání kurýrem (po Praze) objednávky budou dodány na adresu kupujícího cca za 3 hodiny pokud je zboží skladem(rychlost dodání se odvíjí od vzdálenosti a dopravní situace).

Cena účtovaná za dopravu zboží:
při účtování za přepravu je brán ohled

 • a) zda je celková cena objednaných produktů do nebo přes částku 10.000Kč bez DPH
 • b) na velikost a váhu objednaných produktů Při osobním odběru není účtován žádný poplatek.

6. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka (týká se prodeje dle občanského zákoníku, tedy ne dealerského prodeje a prodeje na IČO) v případě, že kupující objednal zboží prostřednictvím internetu a neodebral jej v kamenné prodejně (bylo mu doručeno přepravní službou).

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Pokud se tak rozhodne, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • a) zaslat dopis (e-mailem, faxem nebo poštou) se žádostí o jednostranné odstoupení od smlouvy (specifikovat datum smlouvy – fakturace, číslo faktury, event. popis zboží a číslo účtu pro navrácení peněz)
 • b) zaslat zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání); zboží neodesílejte na dobírku – nebude převzato.

Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí do 30 dnů zpět odpovídající částku. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.). V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, na dodávku spotřebního zboží (nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média a jiné zboží, u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí), na dodávku počítačových programů, pokud nejsou vráceny v nepoškozeném originálním balení s nepoškozenou pečetí pokud je součástí.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

7. Záruční podmínky

Nárok na uplatnění záruky

Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které prokazatelně vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
U programů se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost instalačních médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií, pečetí, otevření obálky, apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.
Tento druh zboží již není možno vrátit prodávajícímu.

Pokud se jedná o zboží na které má výrobce nebo republikový distributor předem dohodnuté servisní centrum, je potřeba zaslat zboží pro záruční reklamace na toto servisní centrum (reklamace tohoto zboží prodejce neřeší). Kontaktováním přímo servisního centra se velice urychlí proces reklamace a opravy zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech

 • a) ztrátou faktury nebo dodacího listu
 • b) vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
 • c) porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • d) mechanickým poškozením zboží
 • e) elektrickým poškozením způsobeným neoriginálním zdrojem (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
 • f) poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
 • g) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí, pokud pro tento způsob použití není výrobek výslovně určen
 • h) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • i) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem
 • j) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 • k) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • l) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • m) zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • n) zboží bylo poškozeno živly
 • o) výrobní číslo je nečitelné nebo chybí

Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy seznámen, nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

Podrobné podmínky záruk u některých produktů:

Omezená záruka na datové nosiče: u dodávaného programového vybavení, zaručuje společnost BlueBridge,Most, s.r.o , že datové nosiče (např. disketa, CD-ROM), na kterých je software dodáván, budou bez vad materiálu a zpracování po dobu 90 dní od jejich data nákupu.

Prodávající neručí za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení pro ukládání dat. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení.

Záruka vadných pixelů u LCD displejů: Parametry LCD panelů definuje norma ISO 13406-2, která stanovuje množství vadných bodů (pixelů) a LCD monitory rozděluje z tohoto hlediska do čtyř tříd a jednotlivý výrobci stanovují podmínky individuálně. Většina LCD monitorů dodávaných naší firmou jsou řazeny do třídy 2.

Délka záruky

Konkrétní délka záruky je uvedena u každého zboží na dodacím listu k faktuře. Délka záruky se řídí všeobecně platnými právními předpisy.
Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové, dostane zákazník doklad s novým výrobním číslem a případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto dokladu. Záruka se v tomto případě prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Na spotřební materiál a drobné spotřební zboží je poskytována omezená záruka pouze na funkční závady nebo je snížena na 6 měsíců. Standardní záruka na baterie je 6 měsíců a to i v případě, že jsou baterie součástí větších celků, na které je záruka delší.

Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.
V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s testováním a dopravou zboží do servisního centra nebo k výrobci. Náklady jsou ve výši minimálně 500 kč bez DPH. (dopravné a balné 250kč + 0,5hod za diagnostiku 250 kč bez DPH)
Výrobce ani prodávající neručí za žádná data zákazníků a uživatelů produktů a ani za případné ztráty vzniklé ztrátou dat nebo poškozením zařízení. Je na uživateli, aby si data pravidelně zálohoval.

8. Pozáruční servis

U pozáručních oprav je účtována hodinová sazba dle aktuálního platného ceníku nebo dle předchozí dohody, při opravách u externích dodavatelů je účtováno také přepravné tam a zpět.
Výrobce ani prodávající neručí za žádná data zákazníků a uživatelů produktů a ani za případné ztráty vzniklé ztrátou dat nebo poškozením zařízení. Je na uživateli, aby si data pravidelně zálohoval.

9. Způsob provedení reklamace

Při zjištění nefunkčnosti zboží je vhodné nejprve kontaktovat prodejce (telefonicky, mailem) a dohodnout následující postup reklamace.

Pokud se jedná o vadu odstranitelnou:
prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit
prodávající může vadu odstranit a zákazníkovi předat opravené zboží
prodávající může vyměnit vadnou věc za věc bez vady (závisí to jen na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace domáhat).

Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, má kupující v případě vztahu dle Občanského zákoníku dvě možnosti:
uplatnit právo na výměnu věci
odstoupit od smlouvy

Při vztahu dle Obchodního zákoníku se postupuje jako při řešení reklamace zboží s vadou odstranitelnou.

Reklamace se vyřizují na adrese provozovny, nebo, pokud tak výrobce požaduje, je reklamace vyřizována přímo prostřednictvím autorizovaných servisních center, kde je zákazník povinen toto zboží reklamovat.
Reklamaci lze vyřídit buď osobně na adrese provozovny prodávajícího nebo servisního centra. Je také možné reklamované zboží na tuto adresu zaslat dopravní službou. Dopravné na reklamaci hradí zákazník, dopravné zpět hradí prodávající. Autorizovaná servisní centra většinou využívají vlastní přepravní službu, kterou hladí servisní centrum tam i zpět. Prodávající nebo servisní centrum přebírá zodpovědnost za zboží jeho převzetím, pokud nebude prokazatelně zjištěno, že bylo zboží poškozeno nebo znehodnoceno při přepravě. Řešení reklamace přepravy si vyřizuje odesilatel.

Výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě Pokud dojde k výměně zboží za jiné, může prodávající vyměnit zboží za jiný model se stejnými nebo lepšími vlastnostmi, než měl původní produkt. Jedná se zejména o situace, kdy původní zboží již není a nebude dostupné a je nahrazeno jiným novějším modelem. Zákazník tuto výměnu nemůže vymáhat.

10. Všeobecná ustanovení

Tento řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění úkonů spojených s prodejem, reklamací atd.

Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby, zakoupené u společnosti a jejichž reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.

Podmínkou pro uplatnění reklamace je:

 • a) předložení originálu faktury
 • b) zaplacení zboží
 • c) předložení dodacího listu, pokud byl k faktuře vystaven
 • d) konkrétní specifikace závady
 • e) termínem přijetí zboží k reklamaci se rozumí termín dodání zboží spolu se všemi výše uvedenými náležitostmi.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 10.2.2007 a ruší veškerá předchozí ustanovení.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Blue Bridge, Most, s.r.o.
Moskevská 14/1 434 01 Most
tel.: +420 417 637 299